Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op alle paginas en subdomeinen van polderpastry.nl . Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door Polder Pastry met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Polder Pastry aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van getoonde teksten of fotos op deze website.

Polder Pastry is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen of de algemene voorwaarden of privacy verklaring doornemen.

Wij behouden ons alle rechten voor.